Jinke van der Lei

We zijn een school die volop in ontwikkeling is. We hebben een enthousiast team dat op elkaar kan bouwen en met het gevoel voor humor en een flinke dosis positiviteit voor de klas staat. We leren ook nog dagelijks van elkaar, van ouders en leerlingen. Ik vind dat je daar ook open voor moet staan. Je bent nooit te oud om te leren. Door dat uit te stralen, geef je de leerlingen een positieve houding mee ten aanzien van leren. Ons uitgangspunt is: doe je best, je zult fouten maken, maar leer ervan en ga dan weer door. We leiden de kinderen op voor een onzekere toekomst. Zelfstandigheid, zelfbewustzijn en een sterke sociaal emotionele ontwikkeling zijn dan minstens zo belangrijk als de cognitieve vakken.  
 
Ik sta als leerkracht aan de basis van de toekomst van kinderen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid, maar nooit saai. Het werken met kinderen is iedere dag weer anders. Het contact met ouders is daarbij onmisbaar. Ik zie het als een partnership waarbij je samen één doel hebt: het beste voor het kind. Op It Haskerplak hebben we een goede communicatiestructuur opgezet van 10-minuten gesprekken, een digitaal ouderportaal, groepscommissies, OR/MR, de maandafsluiting in de groep en iedere dag het inloopkwartier. Ouders mogen bij ons het eerste kwartiertje tot en met groep 8 met de leerlingen mee de klas in. Ouders hebben dan de mogelijkheid om even kort met de leerkracht te praten. Hierdoor houden we de lijntjes kort en kunnen kleine aandachtspuntjes even benoemd worden. Ik merk dat dit voor mijzelf en de leerlingen heel plezierig is, ook in het onderlinge contact.