Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

De leerlingenraad

Afgelopen woensdag is de leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van alle kinderen en organiseert onder meer activiteiten en denkt mee in de schoolorganisatie. We zullen ongeveer  5/6 keer bij elkaar komen. In de leerlingenraad zitten de volgende leerlingen:Klaas-Jan de Graaf uit groep 5Sascha de Jager uit groep 6Mark Gjokaj uit groep 7 (voorzitter)Lammert Westra uit groep 8 (notulist)

Lees meer 

De Basis en Primus: samen verder als één

Ambion heeft de intentie om op 1 augustus 2020 de twee dochters De Basis en Primus te laten fuseren. We gaan dan verder als één organisatie onder de naam Ambion. Dit schooljaar nemen we de tijd om met elkaar de diverse stappen die nodig zijn in het proces te zetten. Het betreffen voornamelijk formele, juridische stappen waar u als ouders weinig tot niets van merkt.   

Lees meer 

Stagiaire

Even voorstellenIk ben juf Sanne, 21 jaar en woon in Sintjohannesga.  Ik doe de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) aan de Rijksuniversiteit Groningen en zit in mijn derde jaar. De AOLB bestaat sinds 2010 en is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en NHL-Stenden Hogeschool. De opleiding is voor studenten die aan de slag willen in het basisonderwijs maar ook geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke kennis over kinderen, opvoeding en onderwijs. Via het programma van de AOLB word ik in vier jaar opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs en volg ik tegelijk de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen. Hierdoor leer ik vanuit verschillende invalshoeken kijken naar kinderen, jongeren en hun opvoeders en onderzoek ik hoe de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien hun gedrag en ontwikkeling beïnvloedt.Ik zal het gehele schooljaar stage lopen op it Haskerplak en zal op 19 september starten in groep 1 en 2. Ik zal elke donderdag een dag(deel) voor groep 1 en 2 staan, maar kom af en toe ook een halve of hele week meelopen. Daarnaast zal ik regelmatig op woensdag op school zijn om o.a. de zorgstructuur op school-, groeps- en individueel niveau te onderzoeken.Ik kijk ernaar uit dit schooljaar te mogen meelopen op it Haskerplak en hoop op vele mooie, leuke en leerzame momenten!

Lees meer