Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Staking op woensdag 6 november a.s.

Op woensdag 6 november a.s. gaan alle scholen van Ambion dicht, dus ook It Haskerplak. In de bijlage de toelichting van de voorzitter college van bestuur, mevrouw Ingrid Jansen. 

Lees meer 

Nieuw bankje

Sinds deze week hebben we dankzij de pleincommissie/OR een nieuw bankje voor om de boom.Alle kinderen en ouders kunnen nu veilig gebruik maken van het bankje!Namens alle kinderen en team: BEDANKT! 

Lees meer 

De leerlingenraad

Afgelopen woensdag is de leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van alle kinderen en organiseert onder meer activiteiten en denkt mee in de schoolorganisatie. We zullen ongeveer  5/6 keer bij elkaar komen. In de leerlingenraad zitten de volgende leerlingen:Klaas-Jan de Graaf uit groep 5Sascha de Jager uit groep 6Mark Gjokaj uit groep 7 (voorzitter)Lammert Westra uit groep 8 (notulist)

Lees meer 

De Basis en Primus: samen verder als één

Ambion heeft de intentie om op 1 augustus 2020 de twee dochters De Basis en Primus te laten fuseren. We gaan dan verder als één organisatie onder de naam Ambion. Dit schooljaar nemen we de tijd om met elkaar de diverse stappen die nodig zijn in het proces te zetten. Het betreffen voornamelijk formele, juridische stappen waar u als ouders weinig tot niets van merkt.   

Lees meer