Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Nieuws uit de KIR

Ambion Holding, de 25 aangesloten basisscholen en de startup CodesignWorld.com organiseren samen de eerste bovenschoolse KinderInnovatieRaad (KIR) van Nederland in Thialf Heerenveen. Vanaf november nemen 2 bovenbouw-leerlingen (groep 6/7/8) van elke Ambion basisschool, 1x per maand, plaats in de KinderInnovatieRaad. Deze InnovatieRaad voor en door kinderen volgt de methode CodesignWorld.com om stap voor stap te leren de gezamenlijke denk, creatie en organisatiekracht in te zetten bij het oplossen van vraagstukken en het nastreven van leerwensen/leerdoelen. Het delen van de verworven kennis en vaardigheden vindt plaats via een digitaal portal, een YouTube livestream kanaal en tijdens events. Door een wisselwerking met de leerlingenraden op de scholen worden alle +/- 3400 Ambion leerlingen betrokken bij dit gezamenlijke ontwerpproces. Wat ze precies gaan doen vertellen Mark en Lammert in een nieuwsbericht.

Lees meer 

Staking op woensdag 6 november a.s.

Op woensdag 6 november a.s. gaan alle scholen van Ambion dicht, dus ook It Haskerplak. In de bijlage de toelichting van de voorzitter college van bestuur, mevrouw Ingrid Jansen. 

Lees meer 

Nieuw bankje

Sinds deze week hebben we dankzij de pleincommissie/OR een nieuw bankje voor om de boom.Alle kinderen en ouders kunnen nu veilig gebruik maken van het bankje!Namens alle kinderen en team: BEDANKT! 

Lees meer 

De leerlingenraad

Afgelopen woensdag is de leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van alle kinderen en organiseert onder meer activiteiten en denkt mee in de schoolorganisatie. We zullen ongeveer  5/6 keer bij elkaar komen. In de leerlingenraad zitten de volgende leerlingen:Klaas-Jan de Graaf uit groep 5Sascha de Jager uit groep 6Mark Gjokaj uit groep 7 (voorzitter)Lammert Westra uit groep 8 (notulist)

Lees meer