Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Gezocht: OR lid!

Beste ouders,Iedere school heeft een ouderraad (OR), zo ook onze school. De OR bestaat uit ouders die vanuit de Groepscommissies in de OR plaatsnemen en een vast Bestuur. Dit Bestuur bestaat op dit moment uit een Anita Modderman (ad-interim voorzitter), Erika de Jong (secretaris) en Marloes Woudstra (penningmeester). Nu Anita haar zoon van school gaat, zijn wij op zoek naar een nieuw voorzitter voor de OR. De voorzitter van de OR leidt de vergaderingen en houdt een praatje als er iets wordt aangeboden op school.  Af en toe overleggen we als Bestuur met ons drieën, op het schoolplein of via de app-groep, over uitgaven of andere zaken. Het Bestuur, maar ook de overige OR-leden, zijn een luisterend oor voor alle ouders. Mocht u geen belangstelling hebben als voorzitter, maar zou u wel secretaris of penningmeester van de OR willen zijn, dan zijn Erika en Marloes bereid om hun functie als secretaris/penningmeester neer te leggen en als voorzitter verder te gaan.  Bent u onze nieuwe OR-lid? Met vriendelijke groet,Erika de Jong (moeder van Quinten en Kyan) enMarloes Woudstra (moeder van Thijn en Finn)

Lees meer 

Zomervakantie

We willen iedereen hartelijk bedanken voor het afgelopen jaar en we wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toe!

Lees meer 

Slotfeest en afscheid groep 8

In de agenda heeft u kunnen lezen dat we het slotfeest op donderdag 11 juli hadden ingepland.We hebben echter besloten om het afscheid van groep 8 en het slotfeest te combineren en op woensdagavond 10 juli te gaan organiseren. Nadere informatie volgt.

Lees meer 

Herinnering Bag2school

Vanaf maandag 13 mei kunt u uw zakken voor Bag2school bij ons op school inleveren!Donderdag 16 mei worden de zakken door de organisatie van Bag2school weer opgehaald. 

Lees meer