Noodopvang voor scholen De Fryske Marren

Brede school Joure Zuid

De noodopvang wordt, evenals in het voorjaar, verzorgd in de Brede school Joure Zuid. De kinderen kunnen van 8:15-14:15 uur terecht op deze locatie. SKIK stelt de ruimte beschikbaar, de scholen zorgen gezamenlijk voor de personele bezetting in de persoon van 1 leerkracht van Ambion en 1 leerkracht van Meilân. Op deze manier worden de kinderen goed begeleid bij het maken van huiswerk en het volgen van het online onderwijs. 

Welke kinderen mogen gebruik maken van de opvang?

Uitsluitend kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep en die geen opvang binnen hun eigen familie of sociale netwerk kunnen regelen, mogen gebruik maken van de noodopvang. Dit hangt dus niet samen met het wel of niet een contract hebben bij SKIK. De noodopvang is de verantwoordelijkheid van de school/het bestuur. Maken uw kinderen al gebruik van de BSO via SKIK, dan kunnen de kinderen in het verlengde van de noodopvang ook na 14:15 uur op de BSO in de Brede School Joure Zuid blijven. 

Hoe meld ik mijn kind(eren) aan voor de noodopvang?

Hiervoor kunt u contact opnemen met Martine de Jong, martine.dejong@ambion.nl. Geeft u in de mail het volgende aan:

  • Naam van uw kind(eren) 
  • Op welke dagen (datum) wilt u gebruik maken van de noodopvang?
  • Hoe laat brengt u uw kind(eren) en hoe laat haalt u ze weer op?
  • Maken uw kind(eren) aansluitend ook gebruik van de BSO (Ja/Nee)
  • Wat is uw beroep (eventueel een verklaring van uw werkgever bijsluiten)

Regels van de noodopvang

Er zijn een aantal regels afgesproken voor het gebruik van de noodopvang waar wij u graag op attenderen:

  • Eén en dezelfde persoon haalt en brengt
  • Bij het halen en brengen wordt 1,5 meter afstand en handen ontsmetten in acht genomen (Tút en derút)
  • Nadere instructies aanwezig bij deur op de opvang opvolgen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Martine de Jong, bij voorkeur via de mail, martine.dejong@ambion.nl