KIR

Maandag 5 november 2019 
Wat hebben we gedaan?
We hebben kennisgemaakt met de kinderen en de meester in het Thialf.
Toen vertelde de meester wat we het komende jaar gingen doen.
We hebben rollen verdeeld voor kleine taken o.a.. Multimeter en die had een decibelmeter en die mocht niet boven de 70 decibel komen. Daarover gingen we brainstormen met een groepje van 4, wij waren met 2 kinderen van de basisschool De Ynset.

Dinsdag 3 december 2019
Wat hebben we gedaan?
We gingen deze keer echt aan de slag. We hadden een lijst met heel veel namen van scholen van Ambion. Alle kinderen die in de KIR zitten hebben ideeën bedacht wat ze op hun school willen veranderen. We moesten die ideeën clusteren. Bewegen, Verzorgen, Binnen schools veranderen en Plein waren de onderwerpen. Hiervan hebben wij 1 gekozen namelijk: Bewegen. Met de ideeën van de kinderen kunnen wij na de vakantie tijdens een KIR bijeenkomst mee aan de slag. U als ouder mag ook meedenken Heeft u ideeën dan kunt u dat door mailen naar: CodesignWorld@ziggo.nl


Woensdag 11 december 2019
Wat hebben we gedaan?
We hadden feest. We gingen beginnen met oefenen voor een openings tentoonstelling met alle kinderen van KIR. Ook hebben we beloftes moeten afleggen dat we altijd ons best moeten doen voor KIR. Alle directeuren gingen daarna handtekeningen zetten om alles officieel te openen. We sloten deze dag af met een hapje en drankje.