Coronavirus update

We begrijpen dat dit bericht de nodige vragen oproept. Op dit moment is er echter nog geen concrete aanleiding om op onze scholen verdergaande maatregelen te nemen. Wij volgen onveranderd de landelijke richtlijnen van het RIVM en staan in contact met de GGD voor vragen. 

 

De afgelopen week hebben wij uiteraard de landelijke berichtgeving gevolgd en nagedacht over eventuele maatregelen. Mocht het zover komen dat de leerlingen onze scholen niet meer kunnen bezoeken, dan kunnen wij eventueel thuisonderwijs inrichten via onze Apple leeromgeving. De komende week gaan wij samen met de schooldirecteuren de praktische invulling hiervan nader onderzoeken. 

Mocht u vragen hebben over het Corona-virus dan kunt u contact opnemen met het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351 of de website raadplegen via deze link.

Tot slot vragen wij iedereen om vanuit de eigen verantwoordelijkheid te handelen en de richtlijn van het RIVM strikt te volgen. Voor de volledigheid ontvangt u hierbij nogmaals de bijlage van de GGD die we vorige week hebben gestuurd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet,

Ingrid Janssen

Voorzitter College van Bestuur