Adventskalender XXL In Oudehaske

De beide basisscholen in het dorp, OBS It Haskerplak en CBS De Tarissing, hebben enthousiast gereageerd op dit prachtige initiatief, waardoor een unieke samenwerking is ontstaan in het dorp voor de realisatie van de levensgrote Adventskalender. De afgelopen week hebben de leerlingen van beide scholen tekeningen over de vier genoemde thema’s van de Adventsperiode. Bij ons op school gebeurde dit tijdens de buddy activiteit. 

Vanaf zondag 28 november, de eerste Advent, wordt er iedere dag aan de voorgevel van de dorpskerk een nieuwe afbeelding op canvas onthuld, vier weken lang, tot en met Kerst. De predikanten van beide gemeenten, ds. Cor Nijkamp en ds. Jan Finnema, hebben voor elke dag korte teksten verzameld, die via e-mail aan belangstellenden worden toegezonden. Opgave hiervoor kan door een mail te sturen naar https://doopsgezindjoure.nl/adventskalender-2021.

In de laatste schoolweek van dit jaar is er op woensdag 22 december in de dorpskerk een kleine tentoonstelling met alle creatieve adventsbijdragen van de kinderen. De kerk is open van 14.30-16.00 uur en van 18.30-20.00 uur. Alle kinderen zijn dan met hun ouders, pakes en beppes, en dorpsgenoten van harte welkom!