1e schoolweek = Gouden week!

Voor dinsdagmiddag 4 september hebben we hulp van ouders nodig. Wil wil/kan ons helpen?

Misschien heeft u zelf een leuk idee voor een leuk spel. Meedenken mag!

Op donderdagmiddag gaan we naar het Nannewiid. Ook dan kunnen we niet zonder hulp. Wie kan/wil ons helpen?

U kunt zich nog aanmelden bij de groepsleerkracht van uw kind.

Zie voor informatie de bijlage.