Activiteiten

Als school hebben wij jaarlijks diverse activiteiten op de planning staan. Uiteraard hebben wij aandacht voor en doen we mee aan de nationale feestdagen, zoals kerst en sinterklaas. Daarnaast organiseren wij, passend bij ons onderwijs, diverse leuke en interessante activiteiten voor leerlingen en ouders. Gedurende het jaar werken we met thema's van vakantie tot vakantie. Ieder thema sluiten we samen met de ouders en andere geïnteresseerden af. Leerlingen laten dan zien wat ze geleerd hebben en wat ze hebben gemaakt tijdens de creatieve middag. Bij ieder thema organiseren we een leuke buddy activiteit waarbij jongere leerlingen door de bovenbouw worden begeleid in een gezamenlijke activiteit. Uiteraard is er aandacht voor verjaardagen en is er een jaarlijkse juffendag om de verjaardagen van de leerkrachten te vieren.

 

Wij sluiten aan bij de sport- en spelactiviteiten in het dorp en werken daarbij samen met onze collega school in het dorp, CBS De Tarissing. Zo organiseren wij ieder jaar gezamenlijk de dodenherdenking in het dorp en werken we samen met onder andere Koningsdag en diverse sporttoernooien.