Activiteiten

Schoolse activiteiten:
 

 • Groepsavonden
 • Verjaardag onderwijzend personeel
 • Project- of feestavond
 • Bezoek sinterklaassprookje
 • Sint-Nicolaasfeest
 • Kerstfeest
 • Damtoernooi
 • Voetbaltoernooi
 • Sportdag
 • Schoolreisjes
 • Classroom Exchange Program
 • Laatste schooldag
 • Culturele activiteiten


Overige activiteiten:

Sport en Spel

De school doet mee aan:

 • Voetbaltoernooien
 • Volleybaltoernooien
 • Damtoernooien
 • Avondvierdaagse

De begeleiding hiervan wordt in beginsel verzorgd door ouders/verzorgers en op vrijwillige basis door leerkrachten.

Verjaardagen

Een verjaardag is een hele gebeurtenis en daarbij past een traktatie. Wilt u zo gezond mogelijk trakteren voor leerlingen en leerkracht. De verjaardagtraktaties worden bij voorkeur uitgedeeld net voor de kinderen naar huis gaan. Uitnodigingen voor kinderfeestje worden privé uitgedeeld.

IJsfeest

Dit wordt gehouden tezamen met buurtschool "De Tarissing". Voorwaarde is het aanwezig zijn van natuurijs. De ijsclub is hierin een onmisbare schakel.

Koningsdag

Dit evenement wordt gehouden in samenwerking met "De Tarissing" en wordt gehouden in Oudehaske voor Koningsdag/Meivakantie.

Dorpsfeest

Ook aan dit evenement wordt samen met “De Tarissing” deelgenomen. De dorpsfeestcommissie organiseert een passende jeugdactiviteit, waarbij ouders de groepen begeleiden. Dit wordt afgesloten met het eten van pannenkoeken in de feesttent.

Sint Nicolaasfeest

De Sint komt op bezoek in de groepen 1 t/m 4. Natuurlijk brengt hij cadeautjes mee. Deze cadeautjes worden betaald uit de ouderbijdrage. In de groepen 5 t/m 8 helpen we Sinterklaas en geven we elkaar een presentje verstopt in een surprise.

Kerstfeest

Dit feest wordt de laatste jaren gevierd met een buffet in de groep. De Ouderraad of de leerlingen van groep 7/8 doen een kerstspel, waar de leerlingen naartoe gaan. Omstreeks die tijd ontvangt u nadere informatie.

Feestavond/Project

Ieder jaar organiseert de school een feestavond of een groots opgezet project.

Documentatiecentrum/bibliotheek

Elke vrijdagochtend onder schooltijd kunnen er boeken worden geleend. De kinderen mogen één boek in een (plastic) tasje mee naar huis. Voor meer informatie kunt u terecht bij mensen die het documentatiecentrum beheren.