MR leden schooljaar 2022-2023

De leden van de MR (medezeggenschapsraad) denken mee over het beleid dat wij op school voeren. Dit jaar is het fusietraject waar wij in zitten een belangrijk agendapunt tijdens de MR vergaderingen. Hendrik Boonstra en Durk Walstra hebben zitting namens de ouders. Hester en Irma zijn vanuit het team betrokken bij de MR. Hendrik en Durk zijn voor ouders het aanspreekpunt wanneer er ideeën zijn over ons schoolbeleid. Lukt dit niet bij het hek, dan zijn zij ook telefonisch bereikbaar. Hendrik (0648194542) en Durk (0628115215).