Adventkalender XXL

De kinderen van beide scholen hebben in totaal 28 platen (tekeningen en foto’s) gemaakt in de thema’s Wachten op…, Op zoek zijn naar, Liefde en Iedereen is welkom. De komende vier weken wordt dagelijks een plaat onthuld. We beginnen zondag aanstaande met het weekthema Wachten op…. Dit thema wordt verzorgd door de leerlingen van It Haskerplak, evenals het thema Liefde in week drie. De andere twee weken worden platen van de leerlingen van de Tarissing onthuld.

Iedere plaat heeft een bijbehorende tekst. Deze tekst wordt dagelijks gepubliceerd op https://haskeroord.nl/adventskalender-haskeroord-met-de-basisscholen/ en is te lezen in de daarvoor speciale vitrine voor de kerk.

De eerste plaat is van Evi Spring in’t Veld en wordt zondag om 11 uur door haar zelf onthuld. Uiteraard is iedereen welkom om hierbij te zijn. De andere platen worden op schooldagen rond het middaguur onthuld.

Wij hopen dat de AdventkalenderXXL ook dit jaar weer een succes wordt en dat iedereen geniet van de mooie werken van de kinderen in aanloop naar Kerst.